Het begin van de Roundtables

Ruim twintig jaar geleden kwam ik voor het eerst in aanraking met wat we tegenwoordig agile noemen. In eerste instantie via extreme programming en een aantal jaren daarna via Scrum. Werkwijzen of aanpakken die mijn werk fundamenteel hebben verandert, en zelforganisatie en wendbaarheid voor mij hebben weten te operationaliseren. Maar…..een methodologie werkt niet; mensen werken. En elk verandertraject, groot of klein, draait altijd weer om wat mensen doen en wat ze willen bereiken.

Vanuit het Waada Thoughtleaders Network organiseren we daarom maandelijks een rondetafel waarmee we met CxO’s van Nederlandse organisaties nadenken over wat er op ons pad ligt of komt. En vooral wat we daarbij kunnen doen. Tijdens deze sessies proberen we zoveel mogelijk van en met elkaar te leren. Deze rondetafelsessies gaan over een groot aantal onderwerpen. Van breed naar diep. Van globaal naar gedetailleerd. Maar altijd wel gericht op verandering in organisaties; het klaar maken van onze organisaties voor een dynamische toekomst. Doorgaans vragen we een externe spreker om een sessie af te trappen en in te leiden, waarna de discussie start (of soms zelfs losbarst).